image003Uppdaterad: 2021-08-29 14:44

Årsmöte 2021

---

Protokoll
Bilaga 1A Kallelse 1
Bilaga 1B Kallelse 2
Bilaga 2A Verksamhetsberättelse 1
Bilaga 2B Verksamhetsberättelse 2
Bilaga 3 Resultatberäkning
Bilaga 4 Balansrapport
Bilaga 5 Revisionsberättelse
Bilaga 6 Valberedningens förslag
Bilaga 7 Programplan

---