Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: image003 Uppdaterad: 2018-05-18 13:32

Möten 2018

---


 Styrelse och Arbetsgrupp

 

Styrelsemöte #237

Datum: 2018-05-21

Tid: 17:30

Plats: Biblioteket, Arboga
Kallelse

 

Årsmöte

Datum: 2018-03-14

Tid: 18:00

Plats: Hå-Ges Café, Arboga

Årsmötesprotokoll

Bilaga 1 Kallelse och dagordning

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse

Bilaga 3 Ekonomisk berättelse         Publiceras ej

Bilaga 4 Revisionsberättelse

Bilaga 5 Valberedningens förslag

Bilaga 6 Programplan

---